Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2020-1
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-23 13:59:04.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri..... İslam Felsefesi.... Din Bilimleri
Number of pages: 17-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

       Bu çalışmamızın amacı, bireyin ve toplumun iyi yaşam ve mutluluğa ulaşması için, ideal siyaset anlayışının benimsediği temel ilkeleri belirlemek ve öz değerlendirmelerde bulunmaktır. İnsan, doğası gereği sosyal bir varlıktır ve yaşamını sürdürebilmesi için çeşitli ihtiyaçları vardır. Sosyal çevre ve burada yaşamak, bu ihtiyaçların temini için olması gereken uygun ortamdır.

     Siyaset felsefesinin önemsediği temel kavramları adalet, özgürlük, eşitlik, hukuk, hak, yasa, birey, sivil toplum diye sıralayabiliriz. Bunlar mutlu birey, huzurlu toplum ve iyi bir yaşam için olması gereken değerlerdir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the basic principles adopted by the understanding of ideal politics and to make self-evaluations for a better life and happiness for the individual and society. Human beings are social creatures by nature and they have various needs in order to survive. The social environment and living in this environment is the appropriate place to be in order to meet these needs.

          We can list the basic concepts of political philosophy as justice, freedom, equality, law, rights, individuals and civil society. These are the essential values for a happy individual, a peaceful society and a good life.

Keywords