Türkçemizde Konuşurken ve Yazarken Yaptığımız Mantık Yanlışları

Author:

Year-Number: 2020-1
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-23 13:58:56.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe
Number of pages: 71-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZ

Dil, aynı kültüre mensup insanların birbirlerini anlamak için kullandıkları bir iletişim vasıtasıdır. Doğru kullanıldığı zaman iletişim kurmakta sıkıntı çekilmezken, hatalı ifadelerle birlikte kullanıldığında özellikle de entelektüel düşünenler için anlaşılmazlık gibi bir problem ortaya çıkmaktadır. Bu problem, gerek yazıda gerek konuşmada, genel olarak da mantık kurallarına uyulmadığında görülmektedir.

Mantık kurallarının uygulanabilirliği açısından Türkçe, mantık kurallarının rahatlıkla uygulanabildiği en uygun dillerden biridir. Ancak cümle yapısı, yanlışlara da müsaittir. Birbiriyle çelişen ifadeler kullanan nice yazar, şair, akademisyen ve hatip görmek mümkündür.

Çalışmamızda bu yanlışları örneklerle açıklamaya çalışacağız.

Keywords

Abstract

Language is a means of communication used by people belonging to the same culture to understand each other. When used correctly, there is no problem in communicating, but when used with incorrect expressions, there is a problem of incomprehensibility, especially for intellectuals. In general this problem is seen when logic rules are not followed, both in writing and in speaking.

In terms of the applicability of logic rules, Turkish is one of the most appropriate languages in which logic rules can be applied easily. However, sentence structure is also suitable for mistakes. It is possible to see many writers, poets, academics and orators using contradictory statements.

We will try to explain these fallacies with examples in our paper.

Keywords