Düşünce İnanç Özgürlüğü: Dini Çoğunluk mu? Dinde Çoğulculuk mu? Eleştirel Bir Çözümleme

Author:

Year-Number: 2020-1
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-23 13:58:51.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe Tarihi
Number of pages: 88-109
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Din ya da dinler, doğrudan doğruya insan ve özgürlük sorunlarını akla getirir. Yeryüzünde pek çok din vardır; bir kısmı tarihe gömülmüş, adı-sanı unutulmuş ama etkisi bu günlere kadar gelebilmiştir. Yine de bu gün ayakta kalan dinler epeycedir. Bunlar arasında diyalog, ilişki, çeşitlilik veya çoğulculuktan söz edilince sayısız varlıkları karşısında ne yapacağımızı bilemeyiz. O yüzden dinler ile yalnız üç Sami dini kastedeceğim. Sırasıyla Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam üç büyük din olarak kabul edilir. Bunların dışındaki dinlere haksızlık etmemek için, “üç büyük din” yerine, birbiri peşi sıra gelen üç Sami kaynaklı dinler grubu dersem yerinde bir adlandırma olacaktır. Çünkü dünyada bunlardan başka ve büyük de olan diğer dinler de vardır. Ama yazacağım bölümün sayfaları hepsini içeremeyecek kadar kısıtlı olduğundan çoğulculuk, çeşitlilik, diyalog, ilişki kavramlarını sırf bu dinler bağlamında değerlendireceğim.

Keywords

Abstract

Religion, or religions, directly brings to mind the problems of human and freedom. There are many religions on the earth; some of it is buried in history, its name has been forgotten, but its effect has survived to these days. Still, there are quite a few religions that survive today. Speaking of dialogue, relationship, diversity or pluralism among them, we cannot know what to do in the face of their numerous beings. So by religions I will only mean the three Semitic religions. Judaism, Christianity, and Islam, respectively, are considered to be the three major religions. In order not to be unfair to other religions, instead of "three great religions", if I say three consecutive Semitic religious groups, it would be a proper name. Because there are other great religions in the world as well. But since the pages of the chapter I will write are so limited that they cannot contain all of them, I will evaluate the concepts of plurali

Keywords