Fahreddin Razi'nin İbn Sina'ya Yönelttiği Eleştiriler

Author:

Year-Number: 2021-2
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-30 16:46:00.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri..... İslam Felsefesi.... Din Bilimleri
Number of pages: 15-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fahreddin Razi, 12.yy da yaşamış İslam alimlerinden biridir. Yaşadığı dönemde hemen hemen bütün ilimleri tahsil eden Razi kelam, fıkıh, tefsir, mantık ve felsefe gibi birçok ilim dalında eserler vermiştir. Kendisi dinî mevzularda, ortaya koyduğu delillerle aklı ön plana çıkarmış ve bu yönüyle kelam ilminde “İmam” olarak tanınmıştır. Özellikle bu alanda vermiş olduğu eserlerde felsefî konulara yoğun bir şekilde değinmiştir. Razi yazdığı eserlerde kelam ve felsefe konularını birleştirerek İslam düşüncesinde felsefî kelam dönemini başlatmıştır. Onun kullanmış olduğu bu yöntem felsefe ilminin müstakil olarak devamını sekteye uğratmış olsa da felsefî konuların tanınmasını sağlamıştır.

 Çalışmamızda Fahreddin Razi’nin İslam filozoflarından İbn Sina’ya yönelttiği eleştirileri başlıklar halinde sunduk. Bununla birlikte eleştirilere getirdiği yorumlara da yer verdik. Böylece hem Razi’nin hem de İbn Sina’nın ortaya koydukları düşüncelerin bir bütün halinde anlaşılmasına katkı sunmaya çalıştık. 

Keywords

Abstract

Fahrettin Razi is one of the Islamic scholars who lived in the 12th century. Razi, who collected almost all sciences during his lifetime, has written works in many branches of sciences such as kalam,figh,tafsir,logic and philosophy. He brought the mind to the forefront with the evidence he put forward in religious matters and was known as the “Imam” in the science of kalam. In particular, he has intensely touched upon philosophical issues in his works in this field. Razi started the period of philosophical theology in Islamic thought by combining the subjects of kalam and philosophy in his works. Although this method that he used interrupted the continuation of the science of philosophy independently, it provided the recognition of philosophical subjects.

            In our study, we presented the criticisms of Fahreddin Razi land against Avicenna, one of Islamic philosophers, under headings. In addition to this, we also included the comments made by the critics. Thus, we tried to contribute tı the understanding of the thoughts put forward by both Razi and Avicenna as a whole.

Keywords