Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Din

Author:

Year-Number: 2021-3
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-28 14:31:55.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri..... İslam Felsefesi.... Din Bilimleri
Number of pages: 33-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sezai Karakoç Cumhuriyet döneminin önde gelen şairlerinden biridir. O, sadece şiirleriyle değil çeşitli türlerde yazılarıyla da Türk edebiyatına önemli hizmetlerde bulunmuş, kendine ait bir tarz geliştiren büyük bir söz erbabıdır. Eserlerinde Türkçeyi büyük bir ustalıkla açık ve anlaşılır bir şekilde kendine ait bir üslupla kullanmıştır. Karakoç’un şiirlerinde işlediği konuların en önemlilerinden biri din konusudur. Onun çok hassas davrandığı din konusuna erken yaşlardan itibaren duyduğu ilgi ve merak, onu din konusunu araştırmaya ve öğrenmeye sevk etmiştir. Allah, peygamber, dini önderler; cennet, cehennem, namaz ve ibadetle ilgili diğer konuları şiirlerinde titizlikle ele almış ve büyük bir ustalıkla işlemiştir.

Bu çalışmada Türk edebiyatının söz ve düşünce ustalarından biri olan Sezai Karakoç’un “Hızırla Kırk Saat Şiirler Ⅲ” adlı kitabındaki şiirlerinde işlenen dinî konular araştırılmıştır. Adı geçen şiir kitabındaki dinle ilgili şiirler ele alınmış ve örneklerle açıklanmıştır. Onun şiirlerinden anlaşılacağı üzere din konusunu şiirlerine başarılı bir şekilde taşıdığı ve usta bir şekilde işlediği görülmüştür.

Keywords

Abstract

 

Sezai Karakoç is one of the leading poets of the Republican period. He is a great wordsmith who has made important services to Turkish literature not only with his poems but also with his writings in various genres, and who has developed a style of his own. In his works, he used Turkish with great mastery in a clear and understandable way, in a style of his own. One of the most important subjects that Karakoç deals with in his poems is religion. His enthusiasm and curiosity about religion, to which he was very sensitive, from an early age prompted him to research and learn about religion. God, prophet, religious leaders; He meticulously dealt with heaven, hell, prayer and other subjects related to worship in his poems and handled them with great mastery.

In this study, the religious subjects in the poems of Sezai Karakoç, one of the masters of speech and thought in Turkish literature, in his poetry book "Hızırla Fourty Hour Poems Ⅲ" were investigated. The poems about religion in the aforementioned poetry book are discussed and explained with examples. As can be understood from his poems, it has been seen that he successfully carried the subject of religion into his poems and handled it masterfully.

Keywords