Abdulkadir Mardini'nin Felsefenin Kaynağı İle İlgili Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-6
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-05 13:47:35.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri..... İslam Felsefesi.... Din Bilimleri
Number of pages: 1-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Abdulkadir Mardini, 1600’lü yıllarda yaşamış bir düşünürümüzdür. Hayatıyla alakalı pek bilgi edinemediğimiz Mardini’nin elde bulunan tek eseri Hikmetü’l-İlhamiyye adlı kitabıdır. Bu kitap, Arapça dilinde yazılmış el yazması bir eserdir. Toplam 79 varaktan oluşmaktadır. İçeriğine baktığımızda cisimler, unsurlar, nefs, felekler gibi birçok felsefi konunun ele alındığını görmekteyiz. Bu yönüyle bir felsefe kitabı olduğu söylenebilir.

Mardini’nin ilgi çeken görüşlerinden biri de felsefenin kaynağı ile ilgili fikirleridir. Düşünce tarihi içerisinde bu konuda farklı fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan biri de Abdulkadir Mardini’nin de savunduğu, felsefenin ilahi kaynaklı olduğu düşüncesidir.

Keywords

Abstract

Abdulkadir Mardini is a thinker who lived in the 1600s. Mardini, whose life we ​​do not know much about, his only work is Hikmetü'l-İlhamiyye. This book is a manuscript work written in the Arabic language. It consists of 79 pages in total. When we look at the content, we see that many philosophical topics such as objects, elements, soul, and faleks are discussed. In this respect, it can be said that it is a philosophy book.

One of Mardini's interesting views is his ideas about the source of philosophy. In the history of thought, different ideas have been put forward on this subject. One of these is the idea that philosophy is of divine origin, which Abdulkadir Mardini also advocated.

Keywords