İslam'da Aile Modeli

Author:

Year-Number: 2023-7
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-31 15:06:26.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri..... İslam Felsefesi.... Din Bilimleri
Number of pages: 40-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hz. Peygamber'in vefat etmesinden sonra İslam beldesi genişlemeye yeni yerlerin fetih edilmesiyle yeni kültürlerle kaynaşmaya başlanmıştır. Zaman geçtikçe günümüz yüzyılında modern hayat tarzı da etkin bir biçimde ailelerin yaşam biçimine girmesi sonucu eşler arasında manevi atmosferin zayıflamasına ailevi değerlerin düşmesine neden olmuştur. Bu yapılan çalışmayla eşlerin arasındaki muhabbetin artmasına aile ilişkilerin Peygamber aile hayatıyla bağdaştırılıp dersler alınması amaçlanmıştır. Dindar ve maneviyat duygusu yüksek aile hayatının konumunun artırılmaya çalışıldığı çalışmada Hz. Peygamber'in eşleri arasındaki ilişki ile günümüz eşlerin arasındaki ilişki kıyaslanmıştır. Bilimsel veri analizi yapılmış olan çalışmada; eşlerin Hz. Peygamber'in aile yaşayış biçimini örnek almaları doğacak olan sorunları gidereceği ve bu sorunlara çözümler üreteceği öngörülmüştür. Tekrardan dindar aile hayatının etkin bir şekilde yaşanabilmesi Hz. Peygamber'in aile örnekliğinden geçtiği anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Hz. After the death of the Prophet, the Islamic world began to expand and merge with new cultures by conquering new places. As time passed, the modern lifestyle in today's century has led to the weakening of the spiritual atmosphere between spouses and the decline in family values as a result of the active inclusion of families in the lifestyle. The aim of this study is to increase the love between spouses, to reconcile family relations with the family life of the Prophet and to learn lessons. In the study, in which the status of family life with a high sense of piety and spirituality was tried to be increased, Hz. The relationship between the Prophet's wives is compared with the relationship between today's wives. In the study where scientific data analysis was made; spouses Hz. It was envisaged that taking the Prophet's family lifestyle as an example would eliminate the problems that would arise and produce solutions to these problems. To be able to live a religious family life effectively again, Hz. It has been understood that the Prophet followed the example of his family.

Keywords