Mahmud b. İsmail b. Taceddin İbrahim el-Harputi'nin Gurretü'l-Beyza Adlı Eserinde Ele Aldığı Konular

Author:

Year-Number: 2023-7
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-31 15:06:19.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri..... İslam Felsefesi.... Din Bilimleri
Number of pages: 1-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihte devlet idarecilerine nasihatname türü öğütler veren eserler bir hayli yekün tutmaktadır. Nasihatnameler umumiyetle ahlaki alanda kaleme alınan yazılardır. Çözülmeye yüz tutan toplumun ahlaki yönlerinin pratik olarak güçlendirilmesini amaçlar. Bu tür eserlerde halk için yazılanlarla beraber toplumun idarecileri için de kaleme alınanlar bir hayli fazladır.

Mahmud b. İsmail b. Taceddin İbrahim el-Harputi’nin de kaleme aldığı nasihatname türünde olan bir eser kaleme almıştır. Bu eseri Mısır Sultanı Emir Çakmak adına telif etmiştir. Müellif eserinde bir devlet yöneticisinde bulunması gereken vasıfların neler olduğunu belirtmiştir. Toplumların mutluluğu için yöneticilik bağlamında kimlerin olması gerektiğini ve bunların vazifelerini öne çıkaran bir eserdir.

Keywords

Abstract

In history, works that give advice of the type of advice to state administrators are quite unique. Admonitions are generally articles written in the moral field. It aims to practically strengthen the moral aspects of the society that is facing dissolution. In such works, along with those written for the public, there are quite a lot of those written for the administrators of the society.

Mahmud b. Ismail b. Taj al-Din Ibrahim al-Harputi, he has written a work that is in the type of advice written. This work was copyrighted on behalf of the Egyptian Sultan Emir Çakmak. The author has stated in his work what are the qualities that should be found in a state administrator. It is a work that highlights who should be in the context of management for the happiness of societies and their duties.

 

Keywords