İNTİHAL TARAMASI


Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergisine yüklenen ve editör kontrolünden geçen çalışmaların tamamı hakeme gönderilmeden önce İleri Düzeyde İntihal Tespit Yazılımı intihal.net (http://intihal.net/) tarafından kontrol edilir. İntihal raporunda maksimum % 25 benzerlik oranı esas alınır.