AMAÇ ve KAPSAM


Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak Felsefe ve Din Bilimleri alanlarında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  Ayrıca kendisine müracaat edilen nitelikli bir başvuru kaynağı olmayı hedeflemektedir. Özellikle Felsefe ve din bilimleri alanlarında nitelikli çalışmaların uluslararası bilim dünyasına kazandırılmasına çalışmaktadır. Yine  akademisyenlerin ve araştırmacıların ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem içerisinde akademik yazılarla okuyucuları buluşturmayı amaçlamaktadır. Açık Erişim Sistemi  (Open Access System) ile daha fazla veri tabanı ve indekslerde yer almayı, yayınlanan çalışmaların görünürlüğünü artırmayı ve yayınlanan çalışmaların akademik amaçlarına ulaşması hedeflenmektedir.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü içerisinde yer alan konular, Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergisi'nin de kapsamına girmektedir.