HAKKIMIZDA


2020 yılında yayın hayatına başlayan Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergisi, akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı çalışmaların elektronik ortamda, Haziran ve  Aralık aylarında yılda iki sayı olarak yayımlandığı uluslararası-indeksli bir dergidir. Derginin İngilizce ismi Farabi Journal of Philosophy and Religious Sciences şeklindedir.

Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergisi,  Felsefe ve Din Bilimleri alanındaki araştırma makalelerini kabul etmektedir. Bunun yanı sıra eser değerlendirmesi, çeviri, kitap kritiği, sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı da amaçlamaktadır.

Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergisi’nin yayın dili Türkçedir. Bunun dışındaki dillerde gönderilen yazılar da Yayın Kurulu’nun onayı ile Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergisi’ne ait sayılarda yer alabilir. Dergimiz kaliteli akademik yayını ilke edinmiş bir dergi olup ulusal ve uluslararası birçok indekste taranmaktadır.