YAZI KABUL ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ


Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergisi (Journal of Philosophy and Religious Sciences)'ne yazar veya hakem olarak üye olunurken istenilen bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması önem arz etmektedir. Alan başlığında, yazarın/hakemin çalışma ve ilgi alanları sıralanmalıdır. Ör: İlahiyat/Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/Din Bilimleri Anabilim Dalı (Din Sosyolojisi).

 Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergisi'ne Yayımlanması için yazı göndermek isteyenlerin https://farabi.net/ adresinde yer alan "Yeni Üyelik" kısmından yazar veya yazar/hakem şeklinde üye olmaları gerekmektedir. Yayımlanma aşamasında yazar kısmına üyelikte kullanılan isim sistem tarafından otomatik olarak ekleneceğinden dolayı yazarların, ad-soyad yazım kurallarına  özen göstermeleri önemlidir. (Ör: Enver DEMİRPOLAT). Editör tarafından üyeliği onaylanan yazarlar yazılarını Makale Takip Sistemi veya Makale Gönder kısmından sisteme yüklemelidir. Sisteme yüklenen ilk dosyalarda yazarın adı-soyadı, unvan ve kurum bilgilerinin yer almaması gerekmektedir. Hakem süreci tamamlanan yazıların son halinde ise ad-soyad, kurum bilgileri, e-mail ve ORCID ID numarası bulunmalıdır.

 Başvurunun yapılmasından yazının yayımlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir. 

  Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergisi'nde çalışma sisteme yazar tarafından yüklendikten sonra aşağıdaki süreçler gerçekleşmektedir:

Yüklenen çalışmanın yayın ilkeleri, yazım kuralları, bilimsel içerik ve şekil açısından uygunluk kontrolü editör/editör yardımcısı tarafından yapılmaktadır. Editör onayı tamamlandıktan sonra yazı, hakemlere gönderilmektedir. Yayımlanmak üzere sisteme yüklenen yazılar, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Bunun için hakem isimleri yayımlanmaz. Yazarlar ve hakemler, kimliklerinin gizli kalması için özen göstermelidirler. Bu amaçla sisteme dosya gönderen yazar, editör, hakem gibi kişilerin metin ve dosyalar ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri gerekir. Yazarlar metinde adları ve kurumları geçen yerleri silmelidirler (Sayfa altı notları vb yan metinler dahil olmak üzere). Microsoft belgeleri kaydedildiği sırada dosya bilgileri içine kişisel bilgiler de yazılmaktadır (Belge adı, düzeltme ve açıklama notlarındaki kullanıcı bilgileri gibi). Bu nedenle bu kişisel bilgiler belge özelliklerinden bulunup silinmelidir.

 

Yazar ve hakem kendi sayfasından hakem sürecini takip etmelidir. Yazar, düzeltme istenilmesi durumunda, sisteme bir kez düzeltme ekleyebileceğinden dolayı bütün hakemlerden (iki alan hakemi) raporların gelmesini beklemelidir.  Yazar, mümkün olan en kısa sürede kendisine gönderilen hakem raporu doğrultusunda istenilen düzeltmeleri yaparak sisteme yüklemelidir. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayımlanmadan önce görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 30 (Otuz) gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir.

 Eserin dergiye kabul edilebilmesi için 2 hakemden de olumlu değerlendirme alması gerekir. Gerektiği durumlarda 3. hakemden de değerlendirme sürecine katkı sağlaması istenebilir. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

 

 Farabi Felsefe ve Din Bilimleri Dergisi’ne makale gönderen yazarlar etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar. Kullanılan program aracılığıyla intihal yaptığı tespit edilen yazarların eserlerine dergilerimizde yer verilmez. Bu konuyla ilgili rapor yazara gönderilir.