YAZIM KURALLARI


Yazıların, aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir:

  1. Sayfa düzeni:

Kağıt boyutu: A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk: 3 cm

Alt Kenar Boşluk: 3 cm

Sol Kenar Boşluk: 3 cm

Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

Yazı Tipi: Palatino Linotype

Ana Başlık: 12 boyut

Bölüm ve alt başlıklar: 12 boyut

Ana metin: 11 boyut

Öz: 11 boyut

Dipnot metni: Metin içinde verilecekse ana metin ile aynı boyutta; metin altında verilecekse 10 boyut

Paragraf aralığı: Önce 0 nk - Sonra 0 nk

Paragraf girintisi: 1,25 cm

Satır Aralığı: Tek (1)

  1. Yazım Kuralları: 
  2. Başlık: Ana başlık içerikle uyumlu olmalıdır. Ana bölümler, kaynaklar ve ekler koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır. Çalışmada, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir. Ara ve alt başlıklar, yalnız ilk harfleri büyük ve koyu yazılmalıdır. Alt başlıkların sonunda iki nokta konularak aynı satırdan devam edilmelidir.
  3. Özet: Makalenin başında, araştırmanın problemini, amacını, önemini, yöntemini ve bulgularını/sonuçlarını öz biçimde ifade eden ve en az 150 en çok 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet metinleri soldan 1,5 cm; sağdan 1 cm içten yazılmalıdır. Özetin altında, en az 5 en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimeler genelden özele doğru sıralanmalıdır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük olmalı ve virgülle ayrılmalıdır.
  4. Ana metin: Yazılar 7000 (yedi bin), kitap tanıtımları 1000 (bin) kelimeyi geçmemelidir. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle yazılmalıdır.
  5. Tablolar ve şekiller:Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak dik yazılmalı, tablo adı ise her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere eğik yazılmalıdır. Tablolar metin içerisinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile bitmeli, şekil adı ise sadece ilk harfi büyük olmak üzere dik yazılmalıdır.
  6. Alıntı ve Kaynaklar: Alıntı ve kaynak gösteriminde İsnad Atıf Sistemi kullanılmaktadır. İlgili yazım kuralları için http://www.isnadsistemi.org/guide/adresini ziyaret edebilirsiniz. Metnin sonunda kaynakça başlığı altında kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yuazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır.
  7. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
  8. İmla ve noktalama açısından makalenin ya da konunun zorunlu olduğu durumlar dışında Türk Dil Kurumu imla kılavuzu esas alınmalıdır.