Türkiye'de Kimlik Politikaları, Modernleşme ve Sekülerleşme

Author:

Year-Number: 2022-4
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-30 13:03:33.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri..... İslam Felsefesi.... Din Bilimleri
Number of pages: 84-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sekülerleşme, din sosyolojisinin güncel, temel konularından biridir. Öyle ki, bu konu dinin zamanla toplum üzerindeki etkisinin azalacağına veya artacağına dair tartışmalar içermektedir. Kitap incelemesine konu olan Prof. Dr. İsmail Demirezen’in 2020 yılında Emin Yayınları tarafından yayınlanan Türkiye’de Kimlik Politikaları, Modernleşme ve Sekülerleşme eseri, sekülerleşme teorilerinin Türkiye’de uygulanabilirliğini ele almıştır. Sekülerleşme teorilerine ve Türkiye’nin kimlik inşa etme sürecine dair geniş bilgiler sunan eser beş ana başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar: Sekülerleşme Kuramları ve Siyaset, Sosyalleşme Süreçlerine Gömülü Devlet İnşacılığı, Türkiye’de Devletin Kimlik Politikaları, Dindarlık Yönelimleri ve Kimlik Politikaları, Küreselleşme Tüketim Toplumu ve Ulus-Devlet şeklinde sıralanmaktadır. Eser, Türkiye’nin kimlik inşa etme sürecindeki kronolojik olarak kimlik politikalarını yansıtırken, sekülerleşme teorilerine, sosyalleşme süreçlerine, dindarlık yönelimlerine ve küreselleşmeye dair kapsamlı bir anlatıma sahiptir. Eser sekülerleşme süreçlerinde ihmal edilen devlet etkisini merkeze almıştır. Bu ise, eserin literatürdeki özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Bu yayında eserin incelemesi ve tanıtımı yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Secularization is one of the current and fundamental theme among the issues of the sociology of religion. So much so that this subject includes discussions that the effect of religion on society will decrease or increase over time. The subject of the book review, Prof. Dr. İsmail Demirezen's work that Türkiye’de Kimlik Politikaları, Modernleşme ve Sekülerleşme, published by Emin Publishing in 2020, discussed the applicability of secularization theories in Turkey. The work, which provides extensive information on secularization theories and Turkey's identity-building process, consists of five main titles. These titles are listed as: Sekülerleşme Kuramları ve Siyaset, Sosyalleşme Süreçlerine Gömülü Devlet İnşacılığı, Türkiye’de Devletin Kimlik Politikaları, Dindarlık Yönelimleri ve Kimlik Politikaları, Küreselleşme Tüketim Toplumu ve Ulus-Devlet. While the work reflects chronologically identity politics in Turkey's identity-building process, it has a comprehensive narrative on secularization theories, socialization processes, religiosity tendencies and globalization. The work has centered on the neglected state effect in the secularization processes. This reveals the originality of  the work in the literature. In this publication, the work has been reviewed and introduced.

Keywords